Özel Nilüfer Vakfı Okuları

0224 245 22 11

Bizi Arayın

Özel Nilüfer Vakfı Okulları

Pzt - Cum 08:30-17:30

Pazar Kapalı

Özel Nilüfer Vakfı Okulları

Online Eğitim

Portalı

     

Rehberlik

Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal, davranışsal ve fiziksel özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.

Anaokullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

IMG_4663

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Özel Nilüfer Vakfı Okulları felsefesi doğrultusunda, Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümeleri, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak,

-çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları:

Bireysel görüşmeler; öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.
Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır.
IMG_4345
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre değişiklik gösteren sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu sorunlar bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda yaşanan sorunlar olabilir.
Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenciler ile bireysel çalışmalar yapılarak, öğrencilere destek verilir. İlgili dönemlerde aileler de bu sürece dahil edilerek bilinçlendirilmeleri sağlanır.
Bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri veya duygusal ve sosyal alandaki sorunları belirlemeye yönelik çeşitli uygulamalar yapılır.

Öğrenciye Yönelik Grup Rehberlik Çalışmaları:

Sosyal Beceri Grup Çalışmaları: İstendik davranışları oluşturma amaçlı öğrencilerin yaşadığı sorunlar doğrultusunda çeşitli gruplar oluşturulur. Özgüven problemi yaşayan, kendini ifade etmekte zorlanan, iletişim kurmada güçlük çeken öğrenciler ile velinin onayı alındıktan sonra sosyal beceri grup çalışmaları yapılır.
IMG_4396
Sınıf Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan sınıf gözlemlerinin amacı öğrenciyi doğal ortamında ve grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle ufak yaş grubu öğrencileri için duygusal ve sosyal alandaki sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır.
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sosyal ve duygusal alanda gelişmelerine yönelik her ünite ile ilgili sınıf rehberlik dersleri yapılmaktadır.

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları:

Veliler
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.
Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir.
Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.
Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır, seminerler ve sempozyumlar düzenlenir.

İlk ve Orta Okullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler Özel Nilüfer Vakfı Okulları felsefesi doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

 

Bireysel Görüşmeler;

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır.

 

Bireysel görüşmeler;

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla;

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

Veli Görüşmeleri;

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

 

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları;

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

Grup Çalışmalarından Örnekler:

  • Sosyal beceri grubu çalışmaları,
  • Verimli ders çalışma yöntemleri,
  • Sınav kaygısı ile baş etme,
  • Paylaşım grupları,
  • Etkileşim grupları vb.

 

Veliye Yönelik Grup Çalışmaları;

Velilere yönelik grup çalışmaları, velilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde küçük gruplarla gerçekleştirilen paylaşım toplantıları şeklinde yapılır.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları;

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

seminer

Seminerler;

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

“Özel Nilüfer Vakfı Okulları Aile Konseyi” adı altında velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminerler düzenlenir.

GlobalCitizenAcademy