Özel Nilüfer Vakfı Okuları

0224 245 22 11

Bizi Arayın

Özel Nilüfer Vakfı Okulları

Pzt - Cum 08:30-17:30

Pazar Kapalı

Özel Nilüfer Vakfı Okulları

Online Eğitim

Portalı

     

İlkokul

Butik okul standartında hayata geçirdiğimiz Nilüfer Vakfı Okulları ilkokul bölümünde hedefimiz; duyarlı, iletişimi güçlü, öğrenmeyi ve araştırmayı seven, değer kavramını içselleştirmiş, ana diline ve İngilizce’ye hakim; sosyal bilimler, matematik, bilim, sanat ve spor gibi temel eğitimler ile donanımlı bireyler yetiştirmek.

Haftanın yarısı İngilizce konuşturan sistem!

Her dönemde en fazla 3 şubenin olacağı ilkokul bölümünde İngilizce eğitimi yine vazgeçilmezimiz. Tabi kız-erkek öğrenci eşitliği de… Öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dışında kalan Resim, Müzik, Drama ve Beden Eğitimi gibi derslerini İngilizce yaparak neredeyse haftanın yarısını İngilizce konuşarak geçirmelerini sağlıyoruz.

P1040516

Teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyoruz!

İlkokul bölümünde öğrenciler temel ders eğitimlerini 8.30-16.00 saatleri arasında yaparken, 16.00’dan 18.30’a kadar olan zamanlarını akademik takviye ve uygulamalı etkinlikler ile geçirecekler.

İlkokul bölümümüzde yaşamın içinde öğrenme modeliyle her teorik bilgiyi, pratiğe dönüştürebileceği materyaller ve uygulama alanları sunulurken; tüm öğrenme faaliyetleri araştırma temeli üzerinden hayata geçirilecek.

Erken dönemde kodlama eğitimi

Global Citizen Academy sloganımızla özetlediğimiz “Dünya Yurttaşı” yetiştirme ilkemiz çerçevesinde öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. “Kodlama/Coding” dersini anaokulu ve ilkokul döneminden başlatarak bu alanda Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer aldık.

Bugün ve gelecekte birçok mesleği etkileyen ve etkileyecek olan teknoloji ve internet alanındaki gelişmelere öğrencilerimizi erken yaşta hazırlıyoruz. Alanında özel eğitim almış eğitim kadromuzla,güncel eğitim araç ve yöntemleriyle ilkokul öğrencilerimize

“Kodlama” dersi veriyor ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerileri erken yaşta kazandırıyoruz.Kodlama sadece bilgisayar ve yazılım bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da büyük önem taşıyor. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanarak, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme, problem çözebilme yetenekleri gelişiyor.

GlobalCitizenAcademy